Technické specifikace IKT, na něž je možné odkazovat při zadávání veřejných zakázek

Dne 5. dubna 2014 bylo v Úředním věstníku EU uveřejněno prováděcí rozhodnutí Komise 2014/188/EU uvádějící seznam technických specifikací IKT, na něž je možné odkazovat při zadávání veřejných zakázek.

Prováděcí rozhodnutí Komise bylo přijato podle čl. 13 odst.1 Nařízení č. 1025/2012 po konzultaci s Evropskou platformou pro normalizaci v oblasti IKT.

Plný text 2014-188-EU.pdf

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti