Evropská normalizace - poslední šance pro Evropu?

Štrasburk 11. 9. 2012 – Jednotné nabíječky pro mobilní telefony, normy stanovující bezpečnost hraček, ale nově třeba jednotná pravidla pro výrobu elektromobilů. To vše jsou výsledky technické normalizace, s nimiž se občané setkávají denně na každém kroku.

A právě nový legislativní rámec systému evropské normalizace dnes 639 hlasy z 674 přítomných schválil Evropský parlament. Ten při projednávání nového evropského nařízení vycházel z původní zprávy českého europoslance Edvarda Kožušníka, která se věnovala právě vývoji a budoucnosti systému evropské normalizace, schválené před dvěma lety. Podle něj dnes schválený normalizační balíček představuje jednu z posledních příležitostí, jak může Evropa uspět v globální konkurenci. „Aby si Evropa alespoň udržela své současné postavení, měla by poskytnout svým podnikům skutečnou konkurenční výhodu ve světovém obchodu. Je proto nezbytné přizpůsobit systém evropské normalizace dynamicky se rozvíjejícímu globálnímu prostředí“, uvedl ve svém vystoupení k projednávané problematice Kožušník.

Podle Kožušníka je dnes jedním z rozhodujících faktorů ovlivňujících vývoj na trhu, rychlost tvorby samotných norem. „Přístupnost a otevřenost norem, včetně možnosti participovat na procesu novotvorby je pak určujícím prvkem pro konkurenceschopnost podniků a jejich úspěch v tržním prostředí“, dodal Kožušník s tím, že důležité je zpřístupnit normy zejména malým a středním podnikům.

Nově pak se nařízení má zaměřovat i na normalizaci služeb. Vytváření norem pro služby by podle Kožušníka mělo hrát klíčovou úlohu pro dotvoření skutečně fungujícího a dokonale prostupného vnitřního trhu, tak jak to předpokládá směrnice o službách.

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti