Analýza národního metrologického systému ČR

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví spolu s Českým metrologickým institutem zpracovávají aktuální analýzu národního metrologického systému ČR (dále jen „NMS ČR“). V souvislosti s tím je třeba získat informace také od subjektů, kterých se dotýká NMS ČR, aby bylo možné formulovat kvalifikované doporučení pro jeho další rozvoj. Z tohoto důvodu oslovujeme zejména orgány veřejné správy, autorizovaná metrologická střediska, subjekty autorizované k výkonu úředního měření, akreditované kalibrační laboratoře, výrobce a opravce měřidel a subjekty provádějící montáž měřidel, dozorové orgány, akreditační a certifikační orgány, výzkumná a vývojová pracoviště, vzdělávací subjekty, uživatele měřidel.

Uvítali bychom také názor odborné veřejnosti.  Vyplněním a zasláním dotazníku můžete přispět k tomu, aby národní metrologický systém mohl objektivněji reflektovat potřeby a očekávání z hlediska měřidel a měření ve Vaší zájmové oblasti. Vyplněné dotazníky zašlete do 30. července 2010 elektronicky na adresu veselak@unmz.cz. Případné dotazy rádi odpovíme na tel. 224 907 186, resp. na výše zmíněné e-mailové adrese.

Předcházející analýza byla zapracována v komentáři k návrhu koncepce, schválené usnesením vlády ČR č. 1250/2004. Vyhodnocení předmětné koncepce rozvoje NMS ČR je uvedeno koncepce-rozvoje-metrologie.

Za projevenou ochotu a účast v dotazníkové akci Vám předem děkujeme.

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti