Veřejné připomínkování návrhu prEN ISO 9001 (ISO/DIS 9001) Systémy managementu kvality – Požadavky

Dlouho očekávaný návrh prEN ISO 9001 (ISO/DIS 9001) Systémy managementu kvality – Požadavky bude k dispozici pro veřejné připomínkování do 20. září 2014.

 Práce na revizi technické normy ISO 9001 Systémy managementu kvality – Požadavky v rámci Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) byla zahájena v roce 2012. Revize této normy dospěla začátkem července 2014 do fáze veřejného připomínkování.

Aby se česká odborná veřejnost mohla v co nejširší míře zapojit do připomínkování této široce používané technické normy, zpracovává se v současné době pracovní překlad anglického originálu návrhu.

Pracovní překlad návrhu bude 11. srpna 2014 umístěn v sekci Veřejné připomínkování návrhů technických norem, která je přístupná z titulní strany webu ÚNMZ.

Zájemci mohou své připomínky vložit do systému do 20. září 2014.

Upozorňujeme, že v této fázi návrhu se očekávají připomínky především technického charakteru, tj. návrhy týkající se požadavků a upřesnění formulací z hlediska jejich obsahu apod. Pracovní překlad je třeba chápat jako pomůcku pro připomínkování textu anglického originálu návrhu normy.

Zpracovatelem pracovního překladu je Česká společnost pro jakost (ČSJ).

Případné dotazy týkající se návrhu normy směřujte na kontaktní osobu ČSJ nebo kontaktní osobu ÚNMZ:

Ing. Veronika Soukupová, soukupova@csq.cz

Ing. Kristýna Žiaková, ziakova@unmz.cz

Případné dotazy týkající se sekce Veřejné připomínkování návrhů technických norem směřujte na uzivatele.revo@unmz.cz.

 

 

 

 

 

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti