Anketa časopisu Metrologie

ÚNMZ jako vydavatel časopisu Metrologie zvažuje změny ve vydávání časopisu a rád by zohlednil názory současných i budoucích čtenářů na jeho obsah i formu jeho vydávání. Časopis poskytuje informace nejenom z metrologie, ale také z oblasti technické normalizace a státního zkušebnictví. Přiložen je dotazník, jehož vyplněním a odesláním můžete k těmto změnám přispět. Anketa končí 31. 3. 2011.

Vážení současní a budoucí čtenáři časopisu Metrologie,

základním cílem časopisu Metrologie, jehož vydavatelem je ÚNMZ, je informovat subjekty národního metrologického systému ČR a odbornou veřejnost o skutečnostech významných pro fungování a rozvoj tohoto systému včetně technických informací. Zároveň, vzhledem k působnosti ÚNMZ i v oblasti technické normalizace, státního zkušebnictví a související mezinárodní spolupráce, poskytuje časopis i informace z těchto oblastí.

ÚNMZ jako vydavatel zvažuje změny ve vydávání časopisu a rád by zohlednil názory čtenářů na obsah časopisu i formu jeho vydávání. Prosíme Vás o vyplnění níže uvedeného dotazníku zaškrtnutím odpovídající možnosti.

Dotazník (DOC 465 kB)

Prosíme o vrácení vyplněného dotazníku do 31. března 2011 na adresu:

ÚNMZ

odbor metrologie

Gorazdova 24

P. O. Box 49

128 01 Praha 2

fax: 224 907 181

e-mail: grajciar@unmz.cz

 

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti