Seminář České normy 2012

Vzhledem k zájmu veřejnosti o seminář České normy pořádá 29. listopadu 2012 Česká společnost pro technickou normalizaci ve spolupráci s Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví seminář České normy 2012. Na rozdíl od minulých let proběhne seminář v Praze.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a Česká společnost pro technickou normalizaci Vás zvou na společný seminář "České normy 2012", který proběhne 29. listopadu 2012 v ÚNMZ, Biskupský dvůr 5, Konferenční centrum, zasedací místnost List.

Upozorňujeme případné zájemce, že oproti tradičnímu pojetí bude letos seminář jednodenní a proběhne v Praze. 

Seminář je určen jak pracovníkům technické normalizace, tak i pracovníkům technické přípravy výroby, obchodních úseků, řízení kvality, projektantům, konstruktérům a technologům, učitelům odborných škol a všem ostatním zájemcům o technickou normalizaci a související oblasti. Poznatky ze semináře jsou určeny i zájemcům z malých a středních podniků.

Úvod semináře je věnován aktuálním otázkám technické normalizace – připravované strategii technické normalizace, jak je diskutována v EU a jejímu dopadu na ČR, a dále pak novinkám z oblasti technické normalizace. V druhé části semináře se účastníci seznámí s problematikou vývoje technických norem na geometrickou specifikaci povrchu včetně nově připravované normy ISO 1101, s principy aplikace technických norem v analýzách rizika a rizikovosti v jednotlivých oblastech výroby a na závěr s informacemi z naší partnerské organizace DIN ANP.

Součástí semináře bude diskuse a případná výměna názorů mezi účastníky semináře a vedoucími představiteli národního normalizačního orgánu. Bližší podrobnosti a přihlášku najdete v připojených souborech.

Přílohy:

Prihlaska České normy 2012.docx (46 kB)

Pozvanka České normy 2012.pdf (164 kB)

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti