Antibyrokratickou cenu Michala Tošovského získaly evropské organizace CEN a CENELEC

Antibyrokratická cena Michala Tošovského letos putuje do Bruselu. Dne 10. listopadu 2011 ji dostaly evropské organizace CEN a CENELEC, které se zabývají tvorbou evropských technických norem EN na základě požadavků trhu. Byla jim udělena za boj proti přílišné regulaci trhu ze strany evropských institucí.

Antibyrokratickou cenu už šestým rokem uděluje sdružení eStat jednotlivcům nebo skupinám, kteří se významně zasloužili o snížení byrokracie.

Podle šéfa sdružení eStat a europoslance Edvarda Kožušníka si ji organizace CEN a CENELEC letos zasloužily tím, že prosazují regulaci na základě dohody. „Jsou to organizace, které prosazují vytváření regulace zespodu, tedy dohodu subjektů na nejnižší úrovni. Oproti takové klasické regulaci komisařů, komise, ministrů, vlády je to vlastně otázka dohody a konsenzu.“

Udělení ceny se konalo již tradičně na půdě Senátu pod záštitou prvního místopředsedy Senátu Parlamentu ČR Přemysla Sobotky, který ve svém vystoupení uvedl: „Boj s byrokracií je problém nikdy nekončící, je to úkol kolektivní a není specifikem jednoho systému, či dokonce státu. Pro nás je to s prohlubujícím se procesem evropské integrace stále více ožehavý problém celoevropský, který právě integračním procesem dost neblaze prorůstá.“

Za obě organizace převzal cenu Dr. Carlo Masetti, viceprezident CENELEC pro technické záležitosti. „I když prvořadým cílem CEN a CENELEC je upevnění evropského jednotného trhu, evropské normy poskytují přímou podporu také projektům Evropské unie, a vytvářejí tak pevnou vazbu mezi normalizací a legislativou. CEN a CENELEC spolupracují úzce se všemi národními členy, mezi něž patří i ÚNMZ – Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, který je odpovědný za tvorbu a vydávání technických norem v České republice.  V Evropě platí již více než 20 000 evropských norem, každá evropská norma přitom nahradila 31 odlišných národních norem. Z tohoto zjednodušení mají prospěch nejenom výrobci, ale i koncoví uživatelé jako spotřebitelé a občané.“

Antibyrokratické ocenění nese jméno někdejšího federálního poslance Michala Tošovského, spoluzakladatele sdružení, které se dlouhodobě věnuje projektům na zefektivnění veřejné správy. Cenu poprvé udělovalo v roce 2006, tehdy ji získal prezident Václav Klaus za to, že jako premiér inicioval vznik komise pro odstraňování byrokratické zátěže. Cena bývá udělována jednotlivci, skupině lidí nebo organizaci za dlouhodobý odhodlaný postoj v boji s přebujelou byrokracií, za dílo, akt, čin či ideu, které mají významný přínos pro antibyrokratické hnutí.

Při příležitosti převzetí ceny v Praze Dr. Carlo Masetti spolu s poslancem Evropského parlamentu Edvardem Kožušníkem navštívil i ÚNMZ – Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, kde se setkal s Ing. Holečkem, předsedou ÚNMZ. Toto neformální setkání poskytlo příležitost k výměně názorů a informací na evropskou normalizaci a parlamentní práci v této oblasti.

Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku


Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti