Veřejné konzultace ke směrnici 2004/22/ES o měřicích přístrojích (MID)

Evropská komise zahájila veřejné konzultace k revizi směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/22/ES o měřicích přístrojích (MID). Veškeré podklady a informace lze nalézt na stránkách Evropské komise http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/legal-metrology-and-prepack/public-consultation/index_en.htm.

Konzultací se může zúčastnit kterýkoli účastník trhu (státní orgány, dozorové orgány, notifikované osoby, výrobci, distributoři, uživatelé, průmyslová sdružení, spotřebitelské organizace, odbory atd.). Dotazník je obsažen v hlavním pracovním dokumentu EK Commission services' working document, nebo je ke stažení zde (PDF 15 kB).

Odpovědi lze zasílat přímo Evropské komisi (e-mail: ENTR-METROLOGY@ec.europa.eu) nebo poskytnout odpovědi ÚNMZ (machova@unmz.cz, vidimova@unmz.cz), který na jejich základě vypracuje pozici České republiky. V prvním případě ÚNMZ uvítá poskytnutí kopie odpovědi, aby mohla být též využita k vypracování odpovědí za Českou republiku. Termín ukončení veřejných konzultací je 1. listopad 2010.

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti