Změny ve vedení Odboru technické normalizace

S účinností od 1. ledna 2010 byla jmenována Ing. Eva Štejfová ředitelkou Odboru technické normalizace. K témuž datu se vedoucí Oddělení chemie a životního prostředí stala Ing. Gabriela Šimonová.

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti