Užitečné dokumenty, které pomáhají

Pro lepší pochopení ČSN vydává ÚNMZ Technické normalizační informace. V posledním období byly vydány dvě TNI z oblasti elektroinstalací, které jsou užitečnou pomůckou pro projektanty, revizní techniky, montážní firmy a další odbornou veřejnost.

 TNI 33 2130 Elektrické instalace nízkého napětí – Elektrické rozvody v objektech s byty určenými pro osoby se zdravotním postižením a elektroinstalace v kuchyních – Komentář k ČSN 33 2130 ed. 2:2009 (vydání – říjen 2011)

TNI 33 2130:2011 doplňuje pro uživatele nové informace o požadavcích na elektrická zařízení společných prostor bytových domů a bezbariérových bytů a dále v kuchyních v souladu s celkovou koncepcí souboru ČSN 33 2000. Je koncipována tak, aby ji bylo možno využívat s již zavedenými částmi a oddíly souboru ČSN 33 2000.

Ustanovení prvé části této TNI (tj. kapitoly 1, 2 a 3) lze použít i pro obytné části staveb pro sociální péči a také pro bezbariérové pokoje ve stavbách pro cestovní ruch. Rovněž v rodinných domech se ustanovení této TNI použijí přiměřeně k typu zdravotního postižení jejich uživatele (uživatelů).

TNI 33 2000-5-51 Elektrické instalace nízkého napětí – Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy – Vnější vlivy, jejich určování a protokol o určení vnějších vlivů – Komentář k ČSN 33 2000-5-51 ed. 3:2010 (vydání – listopad 2011)

V TNI 33 2000-5-51:2011 je mimo jiné řešena problematika zapracování určených vnějších vlivů do výkresové dokumentace pro elektrická zařízení. Dále je zde řešen vztah současných vnějších vlivů vůči dříve používaným „prostředím“, ať již jednoduchým, či složitým, a jsou doplněny i určité vnější vlivy, jak jsou popsány v dalších dokumentech, jako je např. podniková norma energetiky PNE 33 0000-2.

TNI 33 2000-5-51 doplňuje nové informace pro projektanty, montážní firmy a revizní techniky elektroinstalací. Tato TNI je koncipována tak, aby ji bylo možno využívat s již vydanými částmi a oddíly souboru norem ČSN 33 2000.

Daná TNI se podrobně věnuje protokolu o určení vnějších vlivů, uvádí vzor protokolu o určování vnějších vlivů a způsob uvádění vnějších vlivů v protokolu.

Pozn. Technické normalizační informace jsou produktem ÚNMZ, nejsou však ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb. českými technickými normami (ČSN), a proto se jejich vydání ani zrušení ve Věstníku ÚNMZ nevyhlašuje. Pokud platí základní dokument, ke kterému byla TNI vypracována, zůstává TNI taktéž v platnosti.

 

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti