Setkání s delegací z ČLR

Dne 6. 6. 2014 navštívila ÚNMZ čínská delegace vedená panem Zhangem Gangem (Counsellor of the State Council of China) a složená ze zástupců AQSIQ (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People’s Republic of China) a CAPEC (China Association of Plant Engineering Consultants).

V rámci setkání s delegací ÚNMZ, vedenou M. Chloupkem (první náměstek předsedy ÚNMZ) a složenou ze zástupců všech odborných útvarů Úřadu, proběhla výměna informací týkajících se postavení, uspořádání a oblasti působnosti jednotlivých zastoupených institucí, zajištění a struktury národních systémů infrastruktury kvality obou stran. Byly identifikovány oblasti možné další spolupráce zahrnující výměnu zkušeností s budováním systémů infrastruktury kvality a oblast normalizace. Čínská strana informovala o konání první konference na téma infrastruktury kvality v ČLR v září tohoto roku v Pekingu a pozvala představitele ÚNMZ k účasti a prezentaci svého národního systému.

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti