Návrh na zřízení nové technické normalizační komise - Nábytek

Odbor technické normalizace oznamuje záměr zřídit TNK Nábytek.

 Odbor technické normalizace obdržel návrh CTN Textilního zkušebního ústavu, s.p. na zřízení TNK Nábytek s oblastí působnosti:

-       CEN/TC 207 Nábytek

-       ISO/TC 136 Nábytek

Předmět činnosti CEN/TC 207: Normalizace v oblasti veškerého nábytku (včetně matrací, kromě dopravy nábytku) a v případech, kde je to aplikovatelné, také v oblasti terminologie, bezpečnosti a zdraví, zkušebních metod a požadavků na konečné výrobky, díly, součásti, povrch, povrchové úpravy a nábytkové kování, rozměry.

Předmět činnosti ISO/TC 136: Normalizace v oblasti nábytku, včetně terminologie, definic, požadavků a zkušebních metod. Cílem ISO/TC 136 je připravit celosvětové normy v oblasti nábytku. Speciální pozornost věnuje bezpečnostním aspektům a jednotnosti zkušebních metod.

Nově vzniklá TNK se bude věnovat připomínkování návrhů evropských norem, zavedení evropských a mezinárodních norem do soustavy ČSN, revizím původních ČSN z oblasti nábytku a dalším činnostem v souladu se Statutem TNK.

Odbor technické normalizace vyzývá organizace, které mají zájem v této TNK pracovat, aby nás kontaktovaly nejpozději do 9. ledna 2012.

Kontaktní osoba:

Ing. Linda Zvárová

Tel: 221 802 196

e-mail: zvarova@unmz.cz

 

 

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti