Den ÚNMZ 2012

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pořádá tradiční setkání odborné veřejnosti a partnerů Úřadu na semináři "Den ÚNMZ", na který si Vás dovolujeme pozvat.

Upozornění:

Ke dni 8.2. byla z kapacitních důvodů ukončena registrace přihlášených. Na přihlášky došlé po tomto termínu nebude brán zřetel.

Setkání se koná dne 14. února 2012 v Clarion Congress Hotelu v pražských Vysočanech. Pozvánka a přihláška na akci jsou přiloženy níže. O dalších podrobnostech týkajících se zejména podrobného programu a upřesnění časů Vás budeme na tomto místě informovat.

Pozvánka

Přihláška

Každý rok rovněž nabízíme možnost prezentace společností z oboru v předsálí akce, přihlášku pro vystavovatele přikládáme ke stažení níže.

Přihláška pro vystavovatele

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti