Memorandum o spolupráci mezi ÚNMZ a MZČR

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví spolupracuje s Ministerstvem zdravotnictví ČR

Mezi ÚNMZ a Ministerstvem zdravotnictví ČR bylo podepsáno memorandum o spolupráci (PDF 871 kB). 

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti