ÚNMZ realizuje další projekt ČRA na Balkáně

V rámci projektu rozvojové spolupráce bylo v lednu 2015 v Sarajevu podepsáno Memorandum o porozumění mezi ÚNMZ a Institutem pro normalizaci Bosny a Hercegoviny.

Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku V rámci projektu rozvojové spolupráce „Podpora Institutu pro normalizaci Bosny a Hercegoviny v oblasti aplikace Eurokódů“ mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou financovaného Českou rozvojovou agenturou a realizovaného Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) bylo dne 26. 1. 2015 v Sarajevu podepsáno, Chargé d’affaires Klárou von Kriegsheim Kadlecovou z velvyslanectví České republiky v Bosně a Hercegovině, prvním náměstkem ÚNMZ Miroslavem Chloupkem a ředitelem Institutu pro normalizaci Bosny a Hercegoviny (BAS) Aleksandarem Cincarem Memorandum o porozumění. Projekt navazuje na rozhodnutí vlády České republiky z roku 2010, kterým byla Bosna a Hercegovina zařazena mezi pět prioritních zemí z hlediska směrování rozvojové spolupráce v letech 2011 – 2017. V tomto období bude rozvojová spolupráce zaměřena zejména na výměnu zkušeností a poskytování podpory při budování institucionálních kapacit potřebných pro zavedení Eurokodů a tvorbu národních příloh. Celková hodnota realizovaného projektu činí 9 100 000 Kč, vč. spolufinancování ze strany příjemce. Projekt bude realizován v letech 2015 – 2017.

Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku V rámci realizace projektu se dne 27. 1.2015 rovněž v Sarajevu uskutečnil úvodní seminář pod názvem „Představení Eurokódů“.  Na tomto semináři se svými prezentacemi vystoupili experti ÚNMZ a Výzkumného ústavu pozemních staveb, ale i experti relevantních struktur BaH. Semináře se zúčastnilo na 60 odborníků z oblasti státní správy, univerzit a jiných zainteresovaných úřadů, institucí a firem z Bosny a Hercegoviny.

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti