Ocenění IEC pro pana Josefa Rýmuse

Dne 23. 8. 2011 předal předseda ÚNMZ Ing. Milan Holeček panu Josefu Rýmusovi cenu Mezinárodní komise pro elektrotechniku IEC „1906 Award“, která mu byla udělena 25. června 2011 na návrh předsedy komise IEC/TC 3.

Událost je o to významnější, že se jedná o první takové vyznamenání udělené expertu z České republiky. Tato cena je jedním ze tří ocenění udělovaných každoročně IEC a nejvyšším oceněním, které lze získat jako expert činný v komisích nebo subkomisích IEC. Účelem „1906 Award“, jejíž název má také připomínat rok založení IEC, je ocenit a vyznamenat nenahraditelnou práci expertů v IEC. Je udělována za mimořádný přínos k práci na konkrétním projektu nebo k aktivitám IEC v technické normalizaci.

Cena byla panu Rýmusovi udělena za jeho práci v komisi IEC/SC 3C – Grafické značky pro použití na předmětech (Graphical symbols for use on equipment) na projektu aktualizace databáze značek na předměty a schémata, kde značně přispěl ke sjednocení značek na mezinárodní úrovni. Pan Josef Rýmus působí v komisi IEC/SC 3C už dlouhá léta, a za tuto dobu podstatně přispěl jak k prosazování zájmů České republiky při vytváření značek, tak k mezinárodní technické normalizaci v této oblasti důležité pro technickou praxi, bezpečnost zařízení a edukační činnost. Tímto bychom panu Josefu Rýmusovi rádi poděkovali za jeho práci v mezinárodní i národní technické normalizaci a poblahopřáli k zaslouženému ocenění.

Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku

 

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti