Světový den normalizace

Dne 15. října 2013 se v Konferenčním centru na Biskupském dvoře (pracoviště Odboru technické normalizace) uskutečnil seminář při příležitosti oslav Světového dne normalizace.

Seminář proběhl pod záštitou Mgr. Viktora Pokorného, pověřeného řízením Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Poselstvím letošního Světového dne normalizace bylo motto „Mezinárodní normy jsou zárukou pozitivní změny“ a program semináře se ubíral napříč několika obory – stavebnictvím, elektrotechnikou, strojírenstvím a chemií. Počet účastníků byl kolem 45 osob.

V rámci přednáškového bloku vystoupili odborně vysoce fundovaní přednášející jak z akademické sféry, tak z praxe. Seminář zahájil úvodním slovem Mgr. Viktor Pokorný, který účastníky akce uvítal a krátce pohovořil o významu Světového dne normalizace, jakož i omluvil tento den nepřítomného ředitele Odboru technické normalizace, Ing. Kratochvíla, toho času na služební cestě. Funkce moderátorky se úspěšně zhostila JUDr. Zdeňka Burešová, manažerka mezinárodních vztahů ÚNMZ. Pak již přišla na řadu odborná vystoupení. Prvním přednášejícím byl Ing. František Jonáš (KONE), s příspěvkem k problematice technických novinek v oblasti výtahů. Následovalo vystoupení Ing. Renaty Zdařilové, PhD. (Fakulta stavební VŠB – TU) na téma „Přístupnost staveb a prostranství“. První část seminářového bloku pak završil Ing. Martin Škutek (Jablotron Alarms, a.s.), který se zabýval  zabezpečením -  „ Poplachové zabezpečovací systémy – Od praxe k normám a zpět“. Po přestávce pak seminář pokračoval druhým přednáškovým blokem. Ten započal vystoupením doc. Ing. Jany Markové, PhD., zastupující Kloknerův ústav ČVÚT. Paní docentka se ve své přednášce věnovala svému tradičnímu tématu Eurokódů - „Eurokódy – současný stav a očekávaný rozvoj“. Jako předposlední přednášející tohoto dne vystoupila Ing. Kateřina Kreislová, PhD. (SVÚOM, s.r.o.) s problematikou ochrany proti korozi, tématem, které nás přeneslo do oblasti chemie a životního prostředí. Celý přednáškový blok završilo vystoupení Ing. Ludmily Antošové (ITC, a.s.), která pohovořila  na téma „Rekapitulace požadavků na hračky podle směrnice 2009/48/ES a NV 86/2011 Sb.“ Vystoupení všech přednášejících byla oceněna potleskem účastníků a celý seminář provázela vzájemná výměna názorů a věcná diskuze.

Na závěr poděkovala moderátorka dne, JUDr. Zdeňka Burešová, přednášejícím a účastníkům za aktivní přístup k řešené problematice a pozvala přítomné k občerstvení ve foyer. Podle reakcí zúčastněných jak během semináře, tak i při dílčích diskuzích nad občerstvením byla obsahová náplň semináře podnětná nejen pro zúčastněné, ale i pro další aktivity realizované ÚNMZ.

Prezentace ke stažení:

Prezentace KONE

Prezentace VŠB

Prezentace Jablotron

Prezentace Kloknerův ústav

Prezentace SVÚOM

Prezentace ITC

 

Fotogalerie:

Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti