Veřejná zakázka „Analýza systému tvorby technických norem“

Vážení, sdělujeme, že veřejná zakázka „Analýza systému tvorby technických norem“, evid. číslo 216141, byla dne 18.9.2012 zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek. Téhož dne byla odeslána do Úředního věstníku.

Veřejná zakázka včetně úplného znění zadávací dokumentace byla zveřejněna také na profilu zadavatele: https://www.vhodne-uverejneni.cz a na www.esfcr.cz.

Úplné znění zadávací dokumentace je možné stáhnout také prostřednictvím níže přiloženého souboru, případně lze o její zaslání požádat na emailové adrese: vondrova@unmz.cz .

Zadávací dokumentace

Dodatečné informace

Další dodatečné informace

Další dodatečné informace 1

Další dodatečné informace 2

Formální oprava zadávací dokumentace

Přílohy:

Zadávací dokumentace.pdf (26150 kB)

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti