Předávání cen Vladimíra Lista

Dne 6. 12. 2011 se uskutečnilo v Konferenčním centru Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) na Biskupském dvoře slavnostní předávání cen a čestných uznání Vladimíra Lista spojené se setkáním předsedů Technických normalizačních komisí (TNK).

Za účasti přibližně 90 pozvaných hostů, jak z řad předsedů TNK, tak i čestných hostů a zástupců ÚNMZ, byly přednášejícími předány informace o činnosti v oblasti technické normalizace v roce 2011 a představeny plány a záměry  pro následující období. Informace při této slavnostní příležitosti byly  prezentovány zástupci ÚNMZ. Po úvodním slově předsedy Úřadu, Ing. Milana Holečka, následovaly prezentace Ing. Jiřího Kratochvíla, ředitele odboru technické normalizace, obsahující informace o činnosti odboru technické normalizace v roce 2011,  vedoucí oddělení elektrotechniky Ing. Zuzany Nejezchlebové, CSc. na téma „Revize metodických pokynů MPN 1“a Ing. Ludmily Kratochvílové  o problematice a zkušenostech spojených se zajišťováním sekretariátu CEN/TC 325 Prevence kriminality. Po krátké přestávce s občerstvením následoval druhý blok vystoupení, ve kterém  Ing. Tomáš Velát, spolusekretář CEN/TC 352 Nanotechnologie, informoval o aktivitách spojených se zajišťováním sekretariátu výše uvedené komise.  Blok přednášek poté uzavřela JUDr. Zdeňka Burešová, manažerka mezinárodních vztahů OTN, s informacemi na téma Revize evropského normalizačního systému. Jednotlivá vystoupení doprovázela i velmi zajímavá a podnětná diskuse. Bližší informace o obsahu přednášek jsou dostupné v níže připojených prezentacích.

Poté již následovalo předávání Ceny a Čestných uznání Vladimíra Lista. Za potlesku přítomných tak byla předána Čestná uznání RNDr. Pavlu Duškovi, CSc., Ing. Jiří Novotnému, Ing. Erichu Přibilovi, CSc. a RNDr. Vladimíru Špelinovi, CSc. Hlavní ocenění, Cena Vladimíra Lista, byla pro rok 2011 udělena Ing. Marii Pražákové. Ze zdravotních důvodů paní Ing. Pražáková požádala o předání ceny jejímu synovi, který se zúčastnil v zastoupení a přečetl poděkování hlavní oceněné.

Velmi příjemné setkání pak uzavřel závěrečným slovem předseda Úřadu, Ing. Milan Holeček, po kterém vyzval přítomné k diskuzi nad připraveným občerstvením.

Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku


Prezentace:

Prezentace - Ing. Kratochvíl (ppt, 601 kB)

Prezentace - Ing. Nejezchlebová, CSc. (ppt, 1,52 MB)

Prezentace - Ing. Velát (ppt, 807 kB)

Prezentace - Ing. Kratochvílová (ppt, 748 kB)

Prezentace - JUDr. Burešová (ppt, 732 kB)

 

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti