Den ÚNMZ 2015

Dne 12. března 2015 se uskutečnilo společenské setkání odborné veřejnosti a partnerů Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na akci „Den ÚNMZ – 2015“. Akce se jako již tradičně konala v prostorách kongresového hotelu Clarion v pražských Vysočanech.

Tentokrát byl „Den ÚNMZ – 2015“ projektován do odpoledních hodin. Samotná akce byla zahájena ve 13 hodin, po úvodních vystoupeních pokračovala odbornou částí a následně částí společenskou, až do podvečerních hodin. Počet účastníků semináře se letos pohyboval okolo 220 přihlášených osob.

ÚNMZ měl opět k dispozici dva sály. V sále Nadir se uskutečnil odborný seminář a v prostorách sálu Zenit byl pak umístěn stánek ÚNMZ s propagačními materiály Úřadu a s vystavenými prezentačními materiály spolupracujících organizací Úřadu; tyto materiály byly volně k dispozici. V Nadiru pak také probíhala volná diskuse účastníků za hudebního doprovodu jazzové skupiny.

V první části semináře pronesl rozsáhlé úvodní slovo pan předseda Mgr. Viktor Pokorný společně s prvním náměstkem Ing. Miroslavem Chloupkem. Jejich prezentace se týkala shrnutí práce jednotlivých odborných útvarů Úřadu za rok 2014 a perspektiv a vizí Úřadu do roku 2015. Po krátké přestávce následovala odborná část.

Odborný seminář na téma „Připravovaná nová právní úprava v oblasti posuzování shody stanovených výrobků“ vedl náměstek předsedy Sekce odborných působností Mgr. Zdeněk Veselý společně s Ing. Květuší Včelovou, ředitelkou odboru státního zkušebnictví. Seminář byl zaměřen na problematiku legislativních změn v oblasti posuzování shody stanovených výrobků. Na závěr semináře proběhla odborná diskuse k tématu.

Poté již následovalo závěrečné slovo předsedy ÚNMZ Mgr. Viktora Pokorného, který poděkoval účastníkům a vystupujícím. Všechny pak pozval na společenskou část akce spojenou s neformální diskusí.

 

Bližší informace o obsahu přednášek jsou dostupné na webových stránkách ÚNMZ.

Den ÚNMZ_predseda_namestek

Nová právní úprava v oblasti posuzování shody ve vybraných výrobkových sektorech

Rámcové představení navrhovaných legislativních změn v oblasti posuzování shody stanovených výrobků

 

Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti