Návrh na zřízení nové technické normalizační komise – Potraviny

Odbor technické normalizace navrhuje zřízení TNK Potraviny.

Odbor technické normalizace po dohodě se zainteresovanými stranami navrhuje zřízení technické normalizační komise TNK Potraviny.

 

Navrhovaná oblast působnosti TNK:

CEN/TC 275 Analýza potravin – Horizontální metody

CEN/TC 302 Mléko a mléčné výrobky – Metody odběru vzorků a analýzy

CEN/TC 307 Olejnatá semena, rostlinné a živočišné tuky a oleje a jejich vedlejší produkty – Metody odběru vzorků a analýzy

CEN/TC 338 Cereálie a cereální produkty

ISO/TC 34 Potravinářské výrobky

ISO/TC 54 Éterické oleje

 

Normalizace metod pro stanovení a průkaz jednotlivých složek potravin (včetně přídatných látek, reziduí a kontaminantů) fyzikálními, chemickými, fyzikálně-chemickými a biochemickými metodami včetně metod vzorkování, normalizace metod mikrobiologické analýzy. Z oblasti působnosti TNK jsou vyloučeny systémy managementu bezpečnosti potravin.

 

 

Hlavní úkoly TNK

Hlavním úkolem TNK bude spolupráce na revizích původních ČSN. Dále doporučení způsobu převzetí příslušných evropských a mezinárodních norem do soustavy ČSN a připomínkování návrhů ČSN přejímaných překladem.

  

Odbor technické normalizace vyzývá organizace z řad všech zainteresovaných stran, které mají zájem v této TNK pracovat, aby nás kontaktovaly nejpozději do 4. března 2015.

   

Kontaktní osoba:

Ing. Kateřina Hanzlová

Tel: 221 802 196

e-mail: hanzlova@unmz.cz

 

Vzor návrhu organizace na jmenování člena    Statut TNK

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti