World Metrology Day - Světový den metrologie

Dvacátého května, v den výročí podepsání Metrické konvence v roce 1875, se každoročně slaví Světový den metrologie. V roce 1875 byla v Paříži podepsána 17 zakladatelskými státy mezinárodní smlouva o metrické soustavě, Metrická konvence. Signatářem bylo i Rakousko-Uhersko a následně i Československá republika Dnes Metrická konvence sdružuje 54 členských států a 28 přidružených států a ekonomik.

Odborníci ve více než osmdesáti státech si při této příležitosti připomínají vliv měření v našem denním životě, jeho důležitost pro kvalitu výrobků, důvěru v obchodě, pro řízení dopravy, ochranu zdraví, pro monitorování životního prostředí a pro bezpočet dalších oborů lidské činnosti. Světový den metrologie se připomíná vždy s určitým hlavním tématem. Pozornost byla věnována obecným otázkám a vlivu metrologie (2004), důvěře ve výsledky měření díky návaznosti v soustavě SI (2005), přínosu metrologie pro hospodářství (2006), měření v oborech ochrany životního prostředí (2007) nebo měření ve sportu (v olympijském roce 2008). V minulém roce bylo nosným tématem měření v obchodním styku.

„Měření ve vědě a technice – most k inovacím“ - to je téma Světového dne metrologie pro rok 2010.

Další informace a materiály ke Světovému dni metrologie jsou na adrese  www.worldmetrologyday.com

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti