Seminář k nové technické normě ČSN 01 0391 Systém managementu společenské odpovědnosti organizací – Požadavky

Dne 8. listopadu se v prostorách ÚNMZ uskuteční seminář pořádaný u příležitosti vydání ČSN 01 0391 Systém managementu společenské odpovědnosti organizací – Požadavky.

 V říjnu 2013 vychází ČSN 01 0391 Systém managementu společenské odpovědnosti organizací – Požadavky.

Tato technická norma stanovuje požadavky na systém managementu společenské odpovědnosti, může být používána pro certifikaci a je použitelná pro organizace všech velikostí a typů, z podnikatelského i veřejného sektoru, bez ohledu na jejich geografické umístění.

V normě jsou zakomponovány požadavky na systém managementu, požadavky na jednotlivé pilíře CSR (ekonomický pilíř, environmentální pilíř a sociální pilíř) a požadavky na zlepšování (v souladu s cyklem PDCA).

Systém managementu společenské odpovědnosti v tomto dokumentu vychází z principů a členění technických norem pro ostatní systémy managementu. Vzhledem k tomu, že pro mnohé organizace bude společenská odpovědnost znamenat novou, dosud nepoznanou problematiku, do technické normy byly doplněny přílohy s návodem pro implementaci a dalšími doplňujícími informacemi.

U příležitosti vydání této nové technické normy pořádají ÚNMZ (jako národní normalizační organizace) a ČSJ (jako Centrum technické normalizace) seminář, na který Vás tímto srdečně zveme.

Na semináři s příspěvkem vystoupí mimo jiné Ing. Alena Plášková, CSc.  (předsedkyně odborné sekce pro společenskou odpovědnost při Radě kvality ČR) a  Ing. Přemysl Filip, MSc. (senior manažer společenské odpovědnosti, Vodafone).

Další informace o programu semináře a způsobu přihlášení najdete v přiložené pozvánce.

CSR_pozvanka.pdf

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti