Poslanec Evropského parlamentu Edvard Kožušník navštívil Úřad

Dne 13. června 2011 se setkal předseda Úřadu Milan Holeček s poslancem Evropského parlamentu Edvardem Kožušníkem. E. Kožušník je členem výboru IMCO (Výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů) a zpravodajem zprávy Evropského parlamentu o budoucnosti evropské normalizace. Neformální setkání poskytlo příležitost k výměně názorů a informací na evropskou normalizaci a parlamentní práci v této oblasti. Na závěr setkání zodpověděl pan poslanec několik otázek.

 Vaše zpráva o budoucnosti evropské normalizace, kterou jste připravoval jako zpravodaj Evropského parlamentu, je velmi dobře hodnocená mezi odborníky v oblasti technické normalizace a dalšími zainteresovanými subjekty. Jak se díváte na toto období své činnosti nyní s již téměř půlročním odstupem a jak se změnilo vaše nahlížení na technickou normalizaci?  

Technická normalizace představuje důkaz toho, že ne každá regulace musí být nutně postavena na direktivním nařízení s hrozbou sankce za její nesplnění. Skutečnost, že standardy nevznikají dirigisticky na úřadech, ale přicházejí ze zdola na základě zkušeností z praxe je světlým bodem v dnešním přeregulovaném světě.

Domníváte se, že je činnostem technické normalizace věnována dostatečná pozornost ze strany ministerstev a  vrcholových orgánů firem?  

Myslím, že technická normalizace je ze strany úřadů tak trochu podceňována. Dnes je módní hovořit o Smart Regulation. Přitom se nejedná o nic nového a objevného. Standardy jsou exemplárním příkladem právě Smart Regulation. Normalizační instituce v jednotlivých zemích mají mnohdy více než stoletou tradici. Politici a úřady by se proto měli na příkladu normalizace inspirovat a přenést standardizační praxi i do oblastí jako jsou například veřejné služby.  

Jaký je váš názor na větší zastoupení malých a středních podniků a nevládních spotřebitelských a jiných organizací na tvorbě technických norem?

Myslím, že výzvou pro Evropskou komisi, která nyní předložila tzv. normalizační balíček, je dosáhnout větší transparentnosti standardizačních procesů, lepší přistup ke standardům a rozšíření standardů i mimo tradiční průmysl. S tím velmi úzce souvisí hledání optimálního způsobu jak dosáhnout většího zastoupení všech dotčených subjektů při tvorbě norem. Mimochodem tato výzva neplatí jen pro proces normalizace, ale obecně pro vytváření jakýchkoliv právních norem. Větší transparentnost a diskuse nad vznikem norem je něco co může výrazným způsobem zkultivovat právní prostředí.  

 Čím se nyní zejména zabýváte jako poslanec Evropského parlamentu?

Ve výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele se věnuji zejména odbourávání bariér na vnitřním trhu, odstraňování byrokratických překážek jak pro podniky, tak i pro občany. S čímž právě velmi úzce souvisí i problematika technické normalizace. Vedle toho jsem za svůj  výbor i zpravodajem rozpočtu EU ke kapitole vnitřního trhu. Dále se aktivně angažuji v oblasti lidských práv, zejména pak v oblasti svobodné Kuby.  

 Sledujete i v současné době práce na normalizačním balíčku připravovaném Evropskou komisí?  

Ano, této práce se aktivně účastním, komunikuji nejen na evropské úrovni s organizacemi jako je CEN/CENELEC či zástupci Evropské komise včetně komisaře Tajaniho, ale také tuto problematiku aktivně řeším s národními normalizačními instituty v různých členských státech.

Budete se vy osobně zabývat návrhem nařízením o evropské normalizaci v rámci projednávání v Evropském parlamentu?

Této normě se zajisté budu věnovat ve svém výboru. Nyní ještě není rozhodnuto, která frakce v Evropském parlamentu získá místo zpravodaje k tomuto nařízení. Přinejmenším však budu za svou frakci ECR alespoň stínovým zpravodajem.
 

 

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti