13. zasedání poradní skupiny MARS v červnu 2015 v Praze

Výroční zasedání poradní skupiny odborníků pro dozor nad trhem MARS (Advisory Group on Market Surveillance) se letos uskuteční ve dnech 24. a 25. června v Praze.

Jednání skupiny MARS pod záštitou Pracovní skupiny WP. 6 pro regulatorní spolupráci EHK/OSN spoluorganizují ÚNMZ a srbské Ministerstvo průmyslu, turismu a telekomunikací. Zasedání se uskuteční v prostorách velké zasedací místnosti MPO v Praze Na Františku.

Předběžný program (DOCX; 19 kB) je přiložen ke stažení a do 7. června otevřen možným návrhům a připomínkám. Agenda se letos mimo jiné dotkne sledovatelnosti výrobků a jejího praktického využití, mapování sítí dozoru nad trhem v globálním i regionálním měřítku a v neposlední řadě bude věnován čas samozřejmě i výměně názorů k aktuálním problémům a otázkám v oblasti dozoru nad trhem.

Jednacím jazykem zasedání bude angličtina.

Případné zájemce o účast prosíme o její potvrzení zasláním vyplněného registračního formuláře (DOCX; 13 kB) do 28. května na adresy uvedené ve formuláři.

Své náměty, otázky a registrace prosíme směřujte na e-mailovou adresu unece.wp6@unmz.cz.

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti