Návrh na zřízení nové technické normalizační komise – Prevence kriminality

Odbor technické normalizace oznamuje návrh na zřízení TNK Prevence kriminality.

 Odbor technické normalizace obdržel návrh od společnosti F.S.C. Bezpečnostní poradenství, a.s., na zřízení TNK s působností normalizace v oblasti:

- prevence kriminality prostřednictvím navrhování budov, objektů a území;

- ochrany společnosti a obyvatel;

- managementu bezpečnosti, ochrany a krizových událostí,

zahrnující problematiku:

-       CEN/TC 325 Prevence kriminality prostřednictvím navrhování budov, objektů a území (Crime prevention through building, facility and area design)

-       CEN/TC 391 Ochrana společnosti a obyvatel (Societal and Citizen Security)

Nově vzniklá TNK se bude věnovat připomínkování návrhů evropských norem, zavádění evropských a mezinárodních norem do soustavy ČSN, revizím a zpracování původních ČSN v oblasti její působnosti a dalším činnostem v souladu se Statutem TNK.

Odbor technické normalizace vyzývá organizace, které mají zájem v této TNK pracovat, aby nás kontaktovaly nejpozději do 25. dubna 2013.

Kontaktní osoba:

Ing. Radek Špaček

Tel: 221 802 146

e-mail: spacek@unmz.cz

 

 

 

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti