Workshop ETSI - CEN Řízení letového provozu

Dne 17. března 2011 se bude konat v Bruselu v konferenčním centru CEN/CENELEC společná akce CEN a ETSI k otázkám normalizačních aktivit v oblasti řízení leteckého provozu.

Technická komise ETSI AERO a projektová komise CEN/TC 377 Řízení leteckého provozu zpracovávají komunitní specifikace podle nařízení EC 552/2004 o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe. Toto nařízení si klade za cíl dosáhnout interoperability mezi jednotlivými systémy, prvky a přidruženými procedurami Sítě pro řízení evropského leteckého provozu (EATMN) a rovněž zajistit zavedení nových schválených a potvrzených koncepcí pro činnosti a technologie v řízení leteckého provozu.

Evropské normalizační organizace CEN, CENELEC a ETSI, spolu s EASA, Eurocae a Evropskou komisí zorganizovaly v roce 2008 první workshop zabývající se normalizací v oblasti řízení leteckého provozu a procesů tvorby komunitních specifikací podle nařízení o interoperabilitě.

Po několika letech činnosti v této oblasti a práce na různých mandátech ( M/390, M/408 a M/438) Evropské komise organizují nyní ETSI (Evropský institut pro normalizaci v telekomunikacích) a CEN (Evropský výbor pro normalizaci) ve spolupráci s ATMSCG (Koordinační skupina pro normalizace řízení leteckého provozu) druhý workshop, jehož úkolem je pokračovat ve zvyšování povědomí o normalizačních činnostech v této oblasti, popsat s tím spojené procesy a navrhnout závěry vyplývající z předchozích zkušeností s tvorbou komunitních specifikací podle nařízení o interoperabilitě v rámci Jednotného evropského nebe.

Na workshopu ETSI-CEN vystoupí řečníci z evropských normalizačních organizací, ATMSCG, Evropské komise, ICB IOP, Eurocae, Eurocontrol, EASA, SJU, ICAO.

Důležité informace a registrace lze najít na:

http://www.cen.eu/cen/Sectors/Sectors/Airandspace/Airtrafficmanagement/Pages/default.aspx

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti