Seminář při příležitosti Světového dne normalizace

Vážení návštěvníci webových stránek ÚNMZ,

dovolte, abychom Vás pozvali na tradiční akci pořádanou Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), jíž je Světový den normalizace. Letos, tak jako v uplynulých letech, se uskuteční 14. října na pracovišti Odboru technické normalizace ÚNMZ (Biskupský dvůr 5, Praha 1) a jeho mottem je „Dostupnost pro všechny“ (s podtitulkem „s mezinárodními normami“). Kontext je tedy zřejmý, role norem při začleňování osob s handicapem do běžného života. Mottu akce odpovídají i témata přednášek, a odborně zdatní přednášející. Program a další informace jsou uvedeny níže:

  9.30 - 10.00          Registrace účastníků

 

10.00 - 12.00          Úvodní slovo

                               Mgr. Viktor Pokorný

                               náměstek předsedy ÚNMZ

                                                              

Tvorba norem zohledňujících potřeby starších osob a osob se zdravotním postižením, dostupnost ČSN

Ing. Ludmila Kratochvílová

ÚNMZ

 

Aktivity Kabinetu pro standardizaci a ANEC ohledně zdravotně postižených

Ing. Libor Dupal

Sdružení českých spotřebitelů

 

Zkušenosti NRZP ČR v oblasti normalizace

Ing. Dagmar Lanzová

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR

 

Úpravy prostředí pro zrakově postižené a možnost jejich sjednocování

Mgr. Viktor Dudr

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých

 

Technická normalizace v oblasti bezbariérového užívání staveb

Ing. Petr Novák

Ministerstvo pro místní rozvoj

 

Diskuse

 

12.00 – 13.30        Občerstvení

 

 

Vaši účast, z důvodu omezené kapacity,  potvrďte prosím do 12. října 2010 na e-mailovou adresu unmz@unmz.cz .

 

                         

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti