Transpozice technických předpisů

Usnesením vlády č. 232 ze dne 6.3.2002, bodem 3 Zásad bylo svěřeno do působnosti Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) sledování procesu přijímání a uplatňování technických předpisů ES, který zejména vede evidenci navrhovaných i platných technických předpisů ES a příslušných gestorů a vede souhrnný přehled o transpozici těchto technických předpisů. Aktuální přehled o stavu transpozice směrnic ES naleznete v následující tabulce, zobrazující průběh notifikací implementačních předpisů a dokončení transpozice Generálnímu sekretariátu Evropské komise.

archiv - tabulka 2006 - 2018 (DOCX; 21 kB)

Upozornění: Odkazy na dokumenty se otevírají v novém okně prohlížeče jako dokument DOC, DOCX, nebo PDF, nebo zahájí stahování.

 

 

 

K datu

 

 

Směrnic celkem

Notifikace

 

Úplná

 

Částečná

Chybí

 

Celkem

Před vypršením termínu pro transpozici

Po vypršení termínu pro transpozici

 

Z toho TP

31.01.2019

4016

2598

8

51

44

7

2

28.02.2019

4030

2600

11

59

55

4

2

31.03.2019

4032

2603

10

60

58

2

2

30.04.2019

4035

2605

10

61

60

1

1

31.05.2019

4039

2610

8

63

60

1

1

30.06.2019

4050

2613

7

71

55

13

1

    08.08.2019

      4060

   2634

9

58

53

5

1

15.10.2019

  4061

2626

4

60

52

8

  1  

15.11.2019

   4062

2640

  9   

  54 

     47      

    7   

   0  

02.12.2019

 4068

2627

4

75

   68   

 7

0

06.01.2020

4076

2641

8

67

59

 8

0

04.02.2020

4082

2644

8

69

59

7

2

 

TP, u kterých již vypršel termín pro transpozici, ale stále neproběhla notifikace (stav k 4. 2. 2020): 

Ministerstvo vnitra: 32019L0068, 32019L0069

 

 

Aktuální informace o Přehledu směrnic Evropské unie, které nebyly včas transponovány do právního řádu České republiky - veřejně přístupný seznam směrnic EU.

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti