Veřejné připomínkování návrhů norem

Stávající proces tvorby technických norem dává již nyní příležitost široké odborné veřejnosti zapojit se do tvorby technických norem jejich připomínkováním. V tištěné i elektronické verzi Věstníku ÚNMZ (vestnik-unmz) jsou uveřejňovány seznamy návrhů ČSN a evropských technických norem, vytvořených v evropských normalizačních organizacích CEN, CENELEC a ETSI, určených k veřejnému připomínkování.

Připravovaný elektronický systém veřejného připomínkování návrhů norem umožní všem dotčeným subjektům zapojit se do této fáze tvorby technických norem jednodušším způsobem - elektronickou cestou. V současné době probíhá v rámci ÚNMZ interní testovací fáze tohoto systému. Předpokládá se, že systém bude zpřístupněn veřejnosti v květnu 2014, a to včetně základního manuálu pro práci s touto aplikací.

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti