Technická normalizace

Výuka technické normalizace je rozdělena do dvou částí:

1. část Základy technické normalizace: doprovodný text

prezentace (v ppt):

1. úvod (zde)

2. systém TN (zde)

3. základy tvorby norem (zde)

4. legislativa a normy (zde)

5. normalizace v oborech: chemie (zde), strojírenství (zde), stavebnictví (zde) a elektrotechnika (zde)

6. CSN-Online (zde)

2. část Rozšířená výuka (riziko, normy shody, kvality, enviromentální norma): doprovodný text 

poznámka: upozorňujeme, že z důvodu změny norem kvality a environmentálního managementu  (ISO 9000 a ISO 14000) jsou staženy příslušné prezentace. V doprovodném textu nejsou příslušné kapitoly v současnosti aktualizovány, probíhá aktualizace příslušných kapitol v doprovodném textu a současně aktualizace příslušných prezentací.  

prezentace (v ppt)

1. riziko (zde)

2. odpovědnost (zde)

3. harmonizace (zde)

4. shoda (zde)

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti