Státní zkušebnictví

Výuka státního zkušebnictví je rozdělena na část:

stavební výrobky: doprovodný text

a část nestavební výrobky: doprovodný text,

prezentace (nestavební výroba):

upozornění: z důvodu některých změn v legislativě nejsou některé informace v prezentacích aktuální, na aktualizacích se pracuje. 

1. elektrické výrobky (zde)

2. hračky (zde)

3. strojní zařízení (zde)

4. nový legislativní rámec (zde)

5. označení CE (zde)  

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti