Rozšíření nabídky licencí pro přístup do plnotextové databáze ČSNonline

Vážení zákazníci, v souvislosti se změnou tzv. cenové vyhlášky, která je účinná od 1.1.2017, můžete nyní využít nových zvýhodněných licencí pro přístup do plnotextové databáze českých technických norem - ČSNonline.

Bližší informace najdete na webových stránkách ÚNMZ v části Technická normalizace a ČSNonline.

Zároveň si dovolujeme připomenout knihovnám, zřízeným podle zákona č. 257/2001 Sb., že je stále v nabídce zvláštní zvýhodněná licence pro přístup do ČSNonline, která je určena výhradně pro návštěvníky knihoven/čtenáře. Bližší informace, jak tuto licenci získat, vám sdělíme v Informačním centru ÚNMZ: info@unmz.cz nebo na lince 221 802 130.

ÚNMZ, Informační centrum

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti