Informace ke změně cenové vyhlášky pro prodej českých technických norem (od 1.1.2017)

Vážení uživatelé ČSN online, od 1. ledna 2017 došlo ke změnám podmínek přístupu a cen technických norem (služby ČSN online).

V platnost vstoupila vyhláška č. 442/2016 Sb. (kterou se mění vyhláška č. 486/2008 Sb. ve znění vyhl.348/2014Sb.), kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování.

Změna cenové vyhlášky spočívá především v umožnění  doby přístupu ke čtení technických norem jak na 6 měsíců, tak na 12 měsíců. 

Změna reaguje na požadavek části zákazníků na obnovení možnosti pořídit si 12-ti měsíční přístup do ČSN online. Ceny za jednotlivé typy uživatelských licencí se nemění, cena 12-timěsíční licence je dána dvojnásobkem ceny 6-timěsíční licence.

Dvanáctiměsíční licence je zvýhodněna vyšším počtem stránek, získaných při prodlužování přístupu na další období. Cena stránek dokupovaných v průběhu předplaceného období je v obou případech shodná. 

Úplný text vyhlášky včetně cen dalších produktů a služeb je ZDE.

 

 

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti