Příručka pro zavádění směrnic založených na novém přístupu a globálním přístupu

kapitola

Příručka pro zavádění směrnic založených na novém přístupu a globálním přístupu
obsah Předmluva - obsah
1

 Koncepce nového přístupu a globálního přístupu

2 Rozsah působnosti směrnic nového přístupu
3 Odpovědnosti
4

Soulad se směrnicemi

5

Postup posuzování shody

6

Notifikované orgány / osoby

7 Označení CE
8 Dozor nad trhem
9 Vnější hlediska
příloha 1 Právní předpisy společenství, na něž příručka odkazuje
příloha 2 Další informace týkající se některých článků Smlouvy o založení Evropského Společenství
(Smlouvy o ES)
příloha 3 Další návodné dokumenty
příloha 4 Kontaktní místa Evropské Unie
příloha 5 Užitečné internetové adresy
příloha 6 Výrobky podléhající směrnicím nového přístupu
příloha 7 Obsah postupů posuzování shody
příloha 8 Diagramy zachycující postupy posuzování shody

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti