Úvod

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví průběžně zajišťuje pro potřeby odborné veřejnosti vydávání sborníků technické harmonizace. Za technickou harmonizaci jsou označovány harmonizační procesy při technické regulaci v Evropské unii (právní předpisy s technickým obsahem a technické normy) a uplatňování jejich výsledků v České republice v rámci jejího členství v EU.

Jednotlivé sborníky technické harmonizace obsahují především informace o právních předpisech a jejich aplikaci v jednotlivých výrobkových sektorech pokrytých zejména směrnicemi nového přístupu a informace o dalších předpisech z oblasti metrologie. Další sborníky jsou věnovány obecným otázkám z oblastí v působnosti ÚNMZ.

Vydané sborníky mají výlučně informativní charakter a jsou na webových stránkách ÚNMZ volně přístupné k prohlížení i ke stažení. Jejich šíření a využívání (i jen jejich částí) jakýmkoliv komerčním způsobem je nepřípustné.

Řada vydaných sborníků je postupně doplňována a sborníky, u nichž je to účelné, jsou průběžně aktualizovány.

Vydané sborníky jsou umístěny na webu ÚNMZ ve dvou složkách. Ve složce s aktuálními sborníky se kromě sborníků zcela aktuálních nalézají i sborníky, které, zejména pokud došlo k novelizaci předpisů po vydání sborníku, neodrážejí sice plně platný právní stav, ale v částech, kterých se novelizace nedotkla, jsou nadále využitelné. Do archivu sborníků jsou přesouvány sborníky, které zcela pozbyly aktuálnosti, a to zejména v důsledku zrušení předpisů, na jejichž základě byly zpracovány.

Poslední aktualizace obou složek sborníků byla provedena k 15. 9  2012.

Do rubriky Sborníky technické harmonizace je začleněna rovněž složka Terminologie technické harmonizace. Důvodem je, že nezbytným předpokladem technické harmonizace je co nejvýstižnější a jednotně uplatňované přiřazení českých pojmů pojmům používaným v právních předpisech Evropské unie. V období před vstupem ČR do EU byl v rámci přípravy českých překladů právních předpisů EU vytvořen čtyřjazyčný terminologický slovník, jehož české překladové ekvivalenty anglických, francouzských a německých výrazů, použitých v uvedených jazykových verzích předpisů EU, jsou nadále aktuální a odbornou veřejností využitelné. Tento slovník je zde vložen v aplikaci Microsoft Excel.

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti