Příručka ke směrnici 1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních

ODDÍL

Příručka ke směrnici 1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních

úvod

Obsah

A

Struktura sborníku k aplikaci směrnice 1999/5/ES o telekomunikacích

B

Výklad některých ustanovení směrnice 1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních

C

Návody k provádění směrnice 1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních

D

Často kladené otázky týkající se směrnice 1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních

E

Třídy zařízení podle směrnice 1999/5/ES

F

Informativní nevyčerpávající seznam zařízení resp. druhů zařízení spadajících do tříd na základě rozhodnutí Komise 2000/299/ES ze dne 6. dubna 2000

G

Návody

příloha 

Překlad a anglické znění

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti