Nový přístup a globální přístup

Úvod
Informace o příručce pro zavádění směrnic založených na novém přístupu a globálním přístupu
USNESENÍ RADY 85/C 136/01 ze dne 7. května 1985 o novém přístupu k technické harmonizaci a normám
USNESENÍ RADY 90/C 10/01 ze dne 21. prosince 1989 o globálním přístupu k posuzování shody
SMĚRNICE RADY 92/59/EHS ze dne 29. června 1992 o všeobecné bezpečnosti výrobků

ROZHODNUTÍ RADY 93/465/EHS ze dne 22. července 1993 o modulech pro různé fáze postupů posuzování shody a o pravidlech pro připojování a používání označení shody CE, které jsou určeny k použití ve směrnicích technické harmonizace
ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 3052/95/ES ze dne 13. prosince 1995, kterým se zavádí postup výměny informací o vnitrostátních opatřeních odchylných od zásady volného pohybu zboží v rámci Společenství
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 98/48/ES ze dne 20. července 1998, kterou se mění směrnice 98/34/ES o postupu při poskytování informací v oblasti technických norem a předpisů
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2001/95/ES ze dne 3. prosince 2001 o obecné bezpečnosti výrobků (Text s významem pro EHP)
ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví obecné zásady pro řízení systému Společenství pro rychlou výměnu informací (RAPEX) a pro oznámení předkládaná v souladu s článkem 11 směrnice 2001/95/ES
INFORMACE O PŘEKLADECH

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti