2017

Úkol 2.2.4. Zveřejňování poradců a poradních orgánů (Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014) za rok 2017.

Poradní orgány:

Rada pro metrologii/stálý poradní orgán/ celková odměna vč. DPH - 0 Kč

Komise pro posuzování shody/stálý poradní orgán/ celková odměna vč. DPH - 0 Kč

Podrobnější informace o zaměření poradních orgánů, včetně seznamu jejich členů je vystavena na stránkách Úřadu na následujícím odkazu: poradni-organy-predsedy-uradu

 

Placení a zasmluvnění poradci:

ÚNMZ těchto služeb nevyužívá.

 

Poradenské služby (v Kč):

MD Vision                                                                                        250.000,-- (vč. DPH)

Pavel Šťastný                                                                                    175.000,-- (bez DPH)

Advokáti a advokátní kanceláře (v Kč.):

Mgr. Jan Soukup                                                                                23.232,-- (vč. DPH)

JUDr. Josef Staša                                                                             200.000,-- (vč. DPH)

TALK s.r.o.                                                                                      181.500,-- (vč. DPH)

Allo Tender s.r.o.                                                                              121.000,-- (vč. DPH)

Ing. Pavel Reichel                                                                              67.000,-- (vč. DPH)

JUDr. Josef Pavelka                                                                         108.900,-- (vč. DPH)

Mgr. Jakub Klatovský                                                                      427.175,-- (bez DPH)

Mgr. Michal Svatoň                                                                          368.615,-- (bez DPH)

NEXT Legal                                                                                     217.800,-- (vč. DPH)

                                              

Plnění úkolu 2.4.3. Zveřejňování prodeje a pronájmu majetku státu (Strategie vlády v boji s korupcí na období let 2013 a 2014).

Nabídka prodeje a pronájmu nepotřebného majetku je ÚNMZ zveřejňována na Úřední desce, jak v elektronické tak i ve fyzické podobě (viz uredni-deska). Zároveň je nabídka zveřejňována na stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (viz: https://nabidkysi.uzsvm.cz/)

 

Aktualizováno ke dni:          31. 7. 2017

 

 

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti