Zpráva EK o provedení směrnice o měřicích přístrojích (MID)

Evropská komise předložila dne 17. června 2011 Evropskému parlamentu a Radě EU Zprávu o provedení směrnice 2004/22/ES o měřicích přístrojích (COM 2011/357), jak jí ukládal článek 25 této směrnice.

Podkladem pro zprávu EK byly zprávy jednotlivých členských států, evropské spolupráce pro legální metrologii WELMEC, profesních sdružení i firem, dále analýzy dopadu a průzkumy provedené nezávislými konzultanty mezi podniky, notifikovanými osobami a státními institucemi. Součástí Zprávy o provedení MID byla i zpráva týkající se eventuálního zařazení měřidel pokrytých osmi směrnicemi starého přístupu, kterou měla EK vypracovat na základě článku 4 směrnice 2011/17/EU, kterou se tyto směrnice zrušují.

Ve Zprávě o provedení MID Evropská komise shrnula cíl a působnost směrnice 2004/22/ES o měřicích přístrojích, důvody pro její přezkum a výsledky a hodnocení průzkumů a veřejných konzultací, další část pak byla obdobným způsobem věnována osmi směrnicím starého přístupu.

Evropská komise na základě všech podkladů nenavrhla, vzhledem ke kladnému hodnocení dosavadního stavu, žádné změny směrnice MID, a to ani co se týká jejího eventuálního rozšíření o další měřidla.

Celou Zprávu o provedení MID (COM 2011/357) naleznete zde: Zpráva o MID (PDF 189 kB)

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti