Zdravotnické prostředky

Nařízení vlády č. 54/2015 Sb. /PDF 7 MB/, o technických požadavcích na zdravotnické prostředky.

 

Autorizované osoby

Přehled subjektů autorizovaných k činnostem při posuzování shody zdravotnických prostředků

  • AO 201 - Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.
  • AO 224 - Institut pro testování a certifikaci, a. s.

 

Bližší údaje včetně kontaktu na jednotlivé autorizované osoby viz aktuální seznam AO/OS.

Evropská unie

Český překlad směrnice 31993L0042 v platném znění a ve znění oprav

 

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti