Závěrečná akce projektu rozvojové spolupráce realizovaného ÚNMZ - konference „Current status and further development of Eurocodes in the Western Balkan region“

Dne 29. května 2018 se v Hotelu Hollywood v Sarajevu konala konference „Current status and further development of Eurocodes in the Western Balkan region“. Akce se uskutečnila za finanční podpory České republiky v rámci realizace projektu rozvojové spolupráce „Podpora Institutu pro normalizaci Bosny a Hercegoviny v oblasti aplikace Eurokódů“, jehož hlavním cílem je podpora Institutu pro normalizaci Bosny a Hercegoviny (BAS) v oblasti zavádění soustavy evropských norem pro navrhování stavebních konstrukcí – Eurokódů.

Konference byla nejen oficiálním ukončením projektu realizovaného v letech 2015-2018, zaměřená na prezentaci výsledků a výstupů projektu a jejich významu pro oblast navrhování stavebních konstrukcí v Bosně a Hercegovině dle jednotných evropských pravidel, ale také setkáním zástupců relevantních orgánů a organizací zemí západního Balkánu zaměřeným na prezentaci zkušeností a konzultaci problémů se zaváděním Eurokódů.

Konference se zúčastnilo přes 60 odborníků z orgánů státní správy, hydrometeorologických a geologických institucí, univerzit a jiných institucí a firem z Bosny a Hercegoviny, zástupců národních normalizačních a kompetentních orgánů Chorvatska, Srbska, Černé Hory, Albánie a Moldavska, vč. českých externích spolupracovníků z Kloknerova ústavu, České agentury pro standardizaci a nezávislých expertů na seizmicitu a v neposlední řadě se zúčastnil i velvyslanec České republiky v Bosně a Hercegovině.

Slavnostním momentem konference bylo bezesporu předání některých výstupů projektu. Konkrétně se jednalo o tištěnou i elektronickou verzi příručky „Handbook on Eurocodes“, která přiblíží odborné veřejnosti principy a postupy této jednotné soustavy evropských technických norem pro navrhování pozemních a inženýrských staveb zahrnující všechny základní stavební materiály a sjednocující metodiku navrhování ve společných oblastech různých typů konstrukcí a přispěje k jejich pochopení a správnému uplatňování. Dále byly předány instalační DVD pro interaktivní mapu zatížení sněhem a větrem, které budou využity při praktické implementaci Eurokódů.  

Interaktivní mapy a elektronická verze příručky jsou bezplatně dostupné veřejnosti na internetových stránkách BAS, věnovaných problematice Eurokódů, které jsou také jedním z výstupů projektu http://eurokodovi.ba/.

Program konference k nahlédnutí zde.

Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku  Klepnutím zobrazíte plnou velikost obrázku

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti