Zasedání skupiny WG 8 WELMEC v březnu 2013

Ve dnech 27. až 28. března 2013 se bude konat v Praze zasedání pracovní skupiny WG 8 WELMEC.

Pracovní skupina WG 8 se zabývá problematikou aplikace směrnice 2004/22/ES o měřicích přístrojích (MID). Českou republiku budou na zasedání zastupovat pracovnice ÚNMZ a ČMI. Hostitelem je Český metrologický institut - pracoviště Praha Hvožďanská, spolupořadatelem je ÚNMZ.

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti