Zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

Nařízení vlády č. 116/2016 Sb. /PDF 4 MB/ o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh (2014/34/EU)

 

Oznámené subjekty

Přehled subjektů oznámených k činnostem při posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

  • OS 1026 - Fyzikálně technický zkušební ústav, s. p.

Bližší údaje včetně kontaktu na jednotlivé oznámené subjekty viz aktuální seznam AO/OS/UNO.

 

Evropská unie

České znění relevantních předpisů EU

32014L0034 (PDF 1,12 MB)

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti