Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh a novela zákona č. 22/1997 Sb.

Sbírka zákonů

Dne 31. 3. 2016 byly v částce 36 Sbírky zákonů zveřejněny zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh a zákon č. 91 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /PDF 663 kB/ .  Tyto zákony nabývají účinnosti patnáctým dnem po dni jejich vyhlášení. Ustanovení § 47 odst. 2 zákona č. 90/2016 Sb. nabývá účinnosti dnem 12. června 2018. 

 

 

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti