Základní informace

Aby nedocházelo k vytváření technických překážek obchodu na vnitřním trhu EU, vytvořila Evropská komise informační systém o technických předpisech členských států, které se týkají výrobků (průmyslových i zemědělských) a služeb informačních společností.

Směrnice 2015/1535/EU ukládá členským státům povinnost oznámit návrhy technických předpisů ještě před jejich schválením. Následuje tříměsíční odkladná lhůta, během níž se mohou Evropská komise a ostatní členské státy k návrhu vyjádřit. Členský stát nesmí schválit návrh technického předpisu před uplynutím této lhůty.

S cílem přiblížit všem zainteresovaným subjektům, zejména malým a středním podnikům, jednoduchým a názorným způsobem účel Směrnice 2015/1535/EU, zpracovala Evropská komise video, které je dostupné na níže uvedeném odkazu:

http://youtu.be/ziuAklsNKdI

V každém členském státě existuje jedno kontaktní místo pro směrnici 2015/1535/EU, které zajišťuje plnění povinností vyplývajících z této směrnice.

Kontaktním místem v České republice je:

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Biskupský dvůr 1148/5
110 00   Praha 1

Mgr. Irena Karasová 
tel: 221 802 212
e-mail:  eu9834@unmz.cz

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti