Výtahy

Nařízení vlády č. 122/2016 Sb. /PDF 4 MB/ o posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent (2014/33/EU)

Oznámené subjekty

Přehled subjektů oznámených k činnostem při posuzování shody výtahů a jejich bezpečnostních komponent:

  • OS 1015 - Strojírenský zkušební ústav, s. p.
  • OS 1020 - Technický a zkušební ústav stavební, s. p.
  • OS 1017 - TÜV SÜD Czech s. r. o.
  • OS 1384 - Technické laboratoře Opava, a.s.

 

Příručka pro aplikaci směrnice 2014/33/EU výtahy.

Bližší údaje včetně kontaktu na jednotlivé oznámené subjekty viz aktuální seznam AO/OS/UNO/AO

 

Evropská unie

České znění relevantních předpisů EU

32014L0033 (PDF 1,2 MB)

 

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti