Vyhlášení nových státních etalonů

Ke dni 3.1.2019 byly Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví vyhlášeny nové státní etalony.

Státní etalon geometrických rozměrů 3D objektů, jehož uchováváním je pověřen Český metrologický institut, Laboratoře primární metrologie Praha.

Státní etalon velmi malých průtoků kapalin, jehož uchováváním je pověřen Český metrologický institut, Oblastní inspektorát Brno.

Státní etalon elektrolytické konduktivity, jehož uchováváním je pověřen Český metrologický institut, Oblastní inspektorát Brno.

Technické údaje včetně metrologických charakteristik jsou uvedeny ve schvalovacích protokolech příslušných státních etalonů ze dne 3. ledna 2019, uložených v odboru metrologie ÚNMZ a v úseku fundamentální metrologie Českého metrologického institutu v Praze.

Oznámení o schválení nových státních etalonů bude uveřejněno ve Věstníku ÚNMZ č. 2.

V současné době má Česká republika 58 státních etalonů, z nichž 55 je uchováváno v Českém metrologickém institutu, a 3 státní etalony jsou uchovávány v přidružených laboratořích.

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti