Výbušniny pro civilní využití

Nařízení vlády č. 97/2016 Sb. /PDF 2 MB/ o technických požadavcích na výbušniny (2014/28/EU)

Oznámené subjekty

Přehled subjektů oznámených k činnostem při posuzování shody výbušnin

  • OS 1019 - VVUÚ, a. s.

Bližší údaje včetně kontaktu na jednotlivé oznámené subjekty viz aktuální seznam AO/OS/UNO

Evropská unie

Český překlad relevantních směrnic EU

 

32014L0028 (PDF 1,2 MB)

 

 

Copyright 2023 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti