Výbor pro technické překážky obchodu

Výbor pro technické překážky obchodu  je jedním z třinácti samostatných výborů pracujících v rámci Rady pro zboží a obchod WTO a byl zřízen podle čl. 13 Dohody o technických překážkách obchodu (TBT), která je nedílnou součástí Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO). Výbor je složen se zástupců každého z Členů Dohody a schází se dle potřeby, nejméně jednou za rok, zpravidla však třikrát do roka, aby umožnil Členům Dohody konzultovat jakoukoliv záležitost týkající se působnosti a provádění Dohody a aby tak plnil povinnosti mu svěřené touto Dohodou nebo jejími Členy.

Gesce za plnění Dohody v České republice náleží ÚNMZ, z čehož vyplývá mimo jiné také povinnost zpracovávat, a to v součinnosti se všemi zainteresovanými subjekty na národní úrovni, a prezentovat stanoviska České republiky k otázkám jejího plnění a uplatňování směrem k Evropské komisi, která na jednáních Výboru zastupuje jednotlivé členské státy EU.

Činnost, kterou ÚNMZ v oblasti Dohody o technických překážkách obchodu realizuje, je detailněji uvedena pod WTO/TBT.

Podrobnější  informace je možné získat na těchto webových stránkách:

http://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/tbt_e.htm


Níže jsou uvedeny aktuální informace týkající se činnosti Výboru.

Zasedání Výboru TBT v roce 2019:

- 5. - 7. března 2019 

- 18. - 20. června 2019

- 12. - 14. listopadu 2019

Zasedání Výboru TBT v roce 2020:

- 25. - 27. února 2020

- 12. - 14. května 2020

- 27. - 29. října 2020

 

Oficiální informace k uvedeným zasedáním Výboru TBT naleznete na https://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/tbt_e.htm, kde jsou průběžné doplňovány Sekretariátem WTO.

 

 

Copyright 2024 ÚNMZ / design Libor Samec / code i-servis.cz / Podmínky užívání stránek / Prohlášení o přístupnosti